KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK İLKELERİ – ÖZET

Kreatif Ajans olarak, kişisel verilerin korunmasında şeffaflığının öneminin farkındayız. Bu doğrultuda, ilgili düzenlemeler uyarınca hazırlamış olduğumuz aydınlatma metnimizi sizler için aşağıdaki gibi basitleştirdik. Detaylı metne buradan ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verileri İşlerken Nelere Dikkat Ediyoruz

  • Doğruluk ve Güncellik
   Doğruluk ve
   Güncellik
  • Hukuka Uygunluk
   Hukuka
   Uygunluk
  • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar
   Belirli, Açık ve
   Meşru Amaçlar
  • Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülülük
   Amaçla Bağlantılı,
   Sınırlı ve Ölçülülük
  • Gerektiği Kadar Muhafaza Etme
   Gerektiği Kadar
   Muhafaza Etme
 2. Hangi Durumlarda Kişisel Veri İşleyebiliriz?

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  • Sözleşme kurulması ve uygulanması
  • Bir hakkın kurulması ve korunması için zorunlu olması
  • Meşru menfaatimiz
  • Açık rızanız bulunması
 3. Hangi Kişilerin Ne Tür Verilerini İşliyoruz?

  • Müşteri

   Müşteri

   • Kimlik
   • Hukuki İşlem Bilgisi
   • Görsel ve İşitsel Bilgiler
   • Müşteri İşlem Bilgisi
   • Finans
   • İşlem Güvenliği
  • Çalışan Adayı

   Çalışan Adayı

   • Kimlik
   • İletişim
   • Mesleki Deneyim
   • Fiziksel Mekan Güvenliği
   • İşlem Güvenliği
   • Diğer Bilgiler
  • Tedarikçi/ İş Ortağı Yetkilisi

   Tedarikçi/
   İş Ortağı Yetkilisi

   • Kimlik
   • İletişim
   • Finans
   • İşlem Güvenliği
  • Çevrimiçi Ziyaretçi

   Çevrimiçi
   Ziyaretçi

   • Kimlik
   • İletişim
   • İşlem Güvenliği
  • Üçüncü Kişi

   Üçüncü Kişi

   • Kimlik
   • İletişim
   • Görsel ve İşitsel Bilgiler
   • Hukuki İşlem
   • İşlem Güvenliği
 4. Hangi Amaçlarla Kişisel Veri İşliyoruz?

  • Müşteri

   • Mal/hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi
   • İç süreçlerimizin iyileştirilmesi için öneriler alınması
   • Müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi vb.
  • Çalışan Adayı

   • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
   • İnsan kaynakları süreçlerimizin planlanması
   • Çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi vb.
  • Tedarikçi/
   İş Ortağı Yetkilisi

   • Mal/hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi
   • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi vb.
  • Çevrimiçi
   Ziyaretçi

   • Pazarlama analizlerinin gerçekleştirilmesi
   • İletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi vb.
  • Üçüncü Kişi

   • Hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi
   • Talep ve şikayetlerin takibi vb.
 5. Kişisel Verileri Kimlere Aktarıyoruz?

  • Yurt İçi

   YURT İÇİ

   • Tedarikçilerimiz
   • İş Ortaklarımız
   • Yetkili kamu kurumları ve özel kişiler
  • Yurt Dışı

   YURT DIŞI

   • Tedarikçilerimiz
   • İş Ortaklarımız
 6. Hangi Yöntemlerle Kişisel Veri Topluyoruz?

  • İnternet Sitemiz

   İnternet Sitemiz

  • Formlar

   Formlar

  • E-posta

   E-posta

  • Telefon

   Telefon

 7. Ne Gibi Haklarınız Var?

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde ve yurtdışında verilerin aktarıldığını öğrenme.
  • Kişisel verilerin eksik ve yanlış olması halinde düzeltilmesini isteme.
  • İşlenmelerini gerektiren durumların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesinin veya yok edilmesini isteme.
  • Düzeltme ve silme/yok edilme halinde talebin ilgili 3. kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel verilerinizin kanuna ayrıkı olarak işlenmesi halinde zararın giderilmesini talep etme.
 8. Nasıl Başvuru Yapabilirsiniz?

  • Sistemimizde kayıtlı e-postanız ile
  • Elden
  • KEP adresiniz ile
  • Başvuru formu