Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikası

Reklamcılık, iletişim, tasarım, yazılım ve danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren Kreatif Yeni Nesil İletişim Ajansı, multidisiplinerliğin gücüne inanan, yeni nesil bir iletişim ajansıdır. Doğru stratejiye dayanan yaratıcı iletişimin, markalara kalıcı değer kattığına inanır.

Geleneksel ve dijital bütün iletişim yöntemlerini ve doğru mecraları kullanarak entegre iletişim yapar. Yaratıcılığı, güvenilirliği ve şeffaf ilişkiler kurmayı yüceltir; çalışanları, müşterileri ve iş ortakları ile birlikte büyümeyi ve kazanmayı amaçlar.

Bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak kabul eder. Bilgi güvenliğini güvence altına almak, kalite politikalarını geliştirmek ve müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi için gereken tüm tedbirleri almak ve mevcut süreçlerini geliştirmek için çalışır.

Entegre yönetim sisteminin sürekli gelişimini sağlamak için: Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,

İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

  • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,
  • Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,
  • İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,
  • Entegre Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi,
  • Bu verilerden hedefler üretmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Zayıflıklarını ve tehditleri; alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,
  • İşini, müşterilerini, yasal ve uygulanabilir şartların gerektirdiği tüm koşulları karşılamayı,
  • Çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini arttırmayı,

Taahhüt eder.